Řiďte efektivně vaše online aktivity

Chtěli byste vidět na jednom místě data propojená z různých zdrojů, seřazená a vizualizovaná podle vašich potřeb, dle vámi určených proměnných? Naše dashboardy vám pomohou lépe řídit vaše online aktivity:

Performance kanálů – sledujte výsledky kampaní z pohledu různých ukazatelů (CTR, CPM, CPC), kanálů a formátů.

Přehled cross-country – sledujte trendy a vydefinované ukazatele v jednotlivých zemích nebo regionech (odchylky, trendy, odlišnosti v různých regionech, druhy kampaní a jejich výsledky).

Řízená útrata online kapacit – pravidelná interpretace dat a jejich vyhodnocování, doporučená alokace rozpočtu mezi kanály, výměna zkušeností (cross-market týmová spolupráce), sledování trendů a efektivní reakce na odchylky.

Jak Vám můžeme pomoci

ANALYTICKÁ FÁZE A VÝVOJ

V analytické fázi vytvoříme návrh dashboardů na základě analýzy potřeb vašeho byznysu a cílů, které by měl dashboard plnit, zanalyzujeme datové zdroje (definice parametrů ke sledování) a vytvoříme návrhy pro měření a vizualizaci dat. Následně napojíme datové zdroje a provedeme validaci dat. Pomůžeme vám s výběrem vhodného řešení pro vizualizaci dat (PowerBi, Datorama, Tableau…).

OPTIMALIZACE

Na základě pravidelné analýzy původního nastavení reportingu revidujeme a optimalizujeme původní zadání k dosažení finálního řešení. Hotové řešení kdykoliv upravíme dle vašich aktuálních potřeb.

REPORTING

V rámci našich služeb vám nabízíme pomoc s pravidelnou analýzou a interpretací dat.

Naše řešení

Dashboardy designujeme na míru dle požadavků našich klientů. Hodně času věnujeme prvotnímu zadání, analýze a pochopení specifik vašeho byznysu. Na tomto základě vypracujeme sadu doporučení pro sledování KPI´s, které doopravdy zodpovídají za úspěch nebo neúspěch vašich online marketingových aktivit.

Use cases

Detekce a prevence anomálií – jednoduchá a rychlá kontrola.
Outliers hodnoty jsou díky dashboardům a alertům odhalitelné na první pohled.
Interaktivní dashboardy umožňují nastavení různých pohledů podle aktuální potřeby.

Srovnání performance ukazatelů z pohledu cross-country. Kontrola stanovených KPI´s, následná úprava  a jejich optimalizace.

Benchmarking – pohled, který umožňuje zjistit rozdíly např. mezi jednotlivými zeměmi.

Interaktivní dashboardy umožňují nastavení různých pohledů podle aktuální potřeby.

Dejte nám vědět…

Pro co nejrychlejší reakci je super nám napsat zprávu se základním popisem. Díky tomu se k vám můžeme vrátit s podklady a více informacemi.

info@programmatic.team
+420 724 609 927

    Kontaktujte nás