Zásady používání souborů cookies

Tato webová stránka (dále jen „webová stránka“) je provozována společností Programmatic s.r.o., se sídlem: U Krbu 593/32, 108 00 Praha, IČO: 02016371, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 214527 (dále jen „Programmatic“), která prostřednictvím této webové stránky vaše osobní údaje kontroluje a zpracovává za účelem poskytování služeb uživatelům webové stránky (dále jen „uživatel“ nebo „vy“).

Programmatic je samostatná právnická osoba, která kontroluje a zpracovává osobní údaje pro své vlastní účely a svým vlastním způsobem, tak jak je popsáno níže v „Účelu zpracování“ v přiloženém prohlášení.

Tato informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies a jiných webových technologií (dále jen „informace“ nebo „prohlášení“) vysvětluje, jak zpracováváme vaše osobní údaje prostřednictvím webových technologií.

Toto prohlášení zahrnuje zejména (1) jaké webové technologie může web používat (2) jaké osobní údaje o vás zpracováváme, (3) jak a za jakým účelem tyto údaje používáme a zpracováváme, (4) komu a kde tyto údaje posíláme a (5) jak tyto údaje chráníme a jaká práva v souvislosti se zpracováním těchto údajů máte.

Toto prohlášení můžeme průběžně aktualizovat. Všechny provedené změny tohoto prohlášení budou zveřejněny na webových stránkách.

Informace o zpracování osobních údajů pomocí souborů cookies a jiných webových technologií

Kontaktujte nás