Potřebujete od návštěvníků webu získat souhlas?
Optimalizujte strategii pro získávání souhlasů.

Řešíte shromažďování souhlasů na svých webových stránkách?

POUŽÍVEJTE REMARKETING - Pokud chcete používat cílení reklamy pomocí remarketingu, potřebujete souhlas uživatele.

PERSONALIZUJTE WEBOVÉ STRÁNKY - chcete-li být relevantnější a zobrazovat obsah přizpůsobený opakovaným návštěvníkům stránek, potřebujete jejich souhlas.

V SOULADU S LEGISLATIVOU - majitelé stránek jsou zodpovědní za zachování uživatelských nastavení v liště CMP.

Jak Vám můžeme pomoci

Implementace technologií

Pomůžeme vám vyladit systém pro efektivní sběr souhlasů; odladíme vaše stávající řešení, nebo implementujeme zcela nové.

Optimalizace sběru souhlasů

Optimalizujeme sběr souhlasů z pohledu technologických a legislativních požadavků
s ohledem na potřeby uživatelů vašeho webu a vaše obchodní cíle.
Pomůžeme vám:

• Definovat situace, ve kterých je potřeba získat souhlas, a jak efektivně spravovat
souhlasy, které již byly shromážděny.
• Definovat zodpovědnosti a závislosti všech stran (uživatel, prodejce, vydavatel).
• Nastavit proces z hlediska technologií.
• Správně nakonfigurovat CMP platformu, kterou používáte.
• Zjednodušit migraci na flexibilnější platformu, pokud vám v současné něco chybí.

 

Naše řešení

Ekologický přístup

Náš přístup přesahuje klasický sběr souhlasů. Věříme v udržitelný marketing, ve kterém se se všemi zúčastněnými stranami – vydavateli, inzerenty a uživateli médií – zachází stejně s ohledem na jejich potřeby. Jsme přesvědčeni, že dobrovolně udělený souhlas s plným vědomím všech důsledků, které z něj vyplývají, je cennější než souhlas vynucený nebo získaný porušením pravidel. Nabízíme řešení, které toto zohledňuje.

 

Možnosti spolupráce

IMPLEMENTACE ŘEŠENÍ

Implementace a technické nastavení dostupných technologií.

Řešíme:

• Správné nastavení parametrů souhlasů.
• Správné spouštění technologií dle účelu a volby uživatele.
• Předávání souhlasů mezi technologiemi.
• IFTTT scénáře pro souhlas / částečný souhlas / nesouhlas.
• Export dat.

Aktivně spolupracujeme s Consent Manager a Cookiebot.

 

OPTIMALIZACE

Nabízíme A/B testování řešení z pohledu UX:

• Design lišty
• Copywriting

Vše s ohledem na plnění business cílů.

LICENCE

Jsme licencovanými partnery řešení Consent Manager a Cookiebot.

Dejte nám vědět…

Pro co nejrychlejší reakci je super nám napsat zprávu se základním popisem. Díky tomu se k vám můžeme vrátit s podklady a více informacemi.

info@programmatic.team
+420 724 609 927

    Kontaktujte nás