Consent Management Platform
Ekologický princip zpracování osobních dat

Máte problém se správným nastavením CMP platformy? 

Přemýšlíte, jak skloubit právní požadavky s přáním businessu u vás ve firmě?

Nevíte, jak CMP nastavit technicky? 

Chtěli byste řešení přívětivé pro uživatele vašeho webu?

6 základních bodů, které musíte vyřešit,

abyste splnili požadavky Evropské rady pro ochranu údajů

Snadné odmítnutí

Úřady opět jasně uvedly, že odmítnutí musí být stejně snadné jako souhlas. První vrstva musí mít tlačítko Odmítnout. Skrytí funkce odmítnout v textu nebo pouze zobrazení tlačítka odkazujícího na možnosti nastavení není správně. První vrstva musí obsahovat dvě ekvivalentní tlačítka pro přijetí a odmítnutí.

Oprávněný zájem

Rovněž bylo zdůrazněno, že právní základ „oprávněný zájem“ lze použít pouze pro základní funkce, které jsou nutné pro fungování vašeho webu. Marketing, analytika, sociální média nepatří do základních funkcí; všichni tito vendoři by měli být ve výchozím nastavení blokováni a aktivováni pouze po udělení souhlasu uživatele.

Popisy

V mnoha případech úřady kritizovaly popisy ve vrstvách souhlasu. Například se požaduje, aby byly jasně vysvětleny účely (pouhé „marketing“ nestačí). V první vrstvě musí být také uveden počet poskytovatelů.

Přenos dat mimo EU

Pokud má vendor sídlo nebo zpracovává údaje v zemi mimo EU, mělo by se zobrazovat odpovídající oznámení. Zkontrolujte svůj seznam vendorů a dle potřeby upravte text v první vrstvě.

Krátký seznam vendorů

V mnoha případech úřady kritizovaly dlouhé seznamy vendorů, kterým uživatel nerozumí, a vzniká otázka, zda souhlas může být v takovém případě vyhovující. Zde se doporučuje zkrátit seznam vendorů na minimum.

Standard IAB TCF

Standard IAB TCF byl rovněž kritizován úřady. Různé orgány zpochybnily mnoho částí standardu jako pravděpodobně nevyhovující a vyjádřily různé obavy. Například účely byly kritizovány jako příliš široké a logika mezi účely, zvláštními účely, vlastnostmi a zvláštními vlastnostmi může být považována za příliš nesrozumitelnou, a proto se doporučuje v některých případech vytvořit své vlastní logické účely.

Implementaci CMP, a především správné custom nastavení, s klienty aktivně řešíme, dokázali jsme zvednout výsledky opt-in rate o 40% a přitom být stále v souladu s požadavky EU a velice rádi si na toto téma promluvíme a poradíme také vám.

Máme propracované postupy a v našich projektech jako základ navrhujeme architekturu řešení, na základě které je možné nastavit veškerá pravidla (se zohledněním jak business, tak právních požadavků a technologických možností) – bereme v potaz všechny zúčastněné strany a systémy.

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte nás.

 

Vstupní konzultace ZDARMA

Nejste si jistí, zda je vaše CMP řešení v pořádku jak z pohledu nastavení technologií, tak z hlediska legislativy nebo business požadavků?

Rádi vám poskytneme konzultaci ZDARMA. Kontaktujte nás.

info@programmatic.team
+420 724 609 927

    Kontaktujte nás